Mengapa Ajaran Islam Mengharamkan Jenis Perbuatan Zina

mengapa ajaran islam mengharamkan jenis perbuatan zina –

Islam merupakan agama yang berasaskan tauhid, yang mensyariatkan suatu kehidupan yang bersih dari sebarang perkara yang ditegah, yang termasuklah zina. Zina adalah penyerangan seksual yang tidak sah atau amalan syubhah dalam perhubungan antara lelaki dan perempuan di luar nikah. Oleh itu, Islam melarang perbuatan zina kerana ia melanggar ajaran-ajarannya.

Islam mengajar agar manusia menjaga kehormatannya dan menjaga diri mereka daripada sebarang bentuk kejahatan. Perbuatan zina adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang oleh Islam. Islam menyebut bahawa zina adalah dosa yang sangat besar kerana ia menyebabkan hak orang lain terkorban serta mencederakan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama.

Selain itu, Islam menyebut bahawa zina adalah amalan yang menyebabkan kehancuran moral dan kemasyarakatan. Ia mengganggu hubungan antara suami isteri dan menyebabkan masalah psikologi, emosi dan fizikal. Islam mengajar agar manusia menjaga maruah dan menjadi jujur terhadap diri mereka sendiri dan orang lain.

Islam juga mengajar agar manusia menghormati hak setiap orang untuk menjalani perhubungan yang sah. Ia mengajar bahawa hanya melalui perkahwinan sah, manusia boleh menikmati hak untuk hubungan seksual yang sah. Oleh itu, Islam melarang perbuatan zina dan mengharamkan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Islam merupakan agama yang mengajar untuk menjaga kehormatan manusia. Ia mengajar kita untuk menghormati hak orang lain dan untuk menjaga maruah diri kita sendiri. Perbuatan zina bertentangan dengan ajaran-ajaran ini, dan oleh itu ia dilarang oleh Islam.

Islam percaya bahawa zina hanya akan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan. Ia mengajar kita untuk menghindari perkara-perkara yang membawa mudarat. Oleh itu, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menegah umatnya agar tidak melakukannya.

Dalam Islam, zina dipandang sebagai satu dosa besar yang berdampak buruk kepada masyarakat. Oleh itu, Islam mengharamkan jenis perbuatan zina dan mengajar manusia untuk menjaga diri mereka daripada melakukan jenis perbuatan tersebut. Ini adalah mengapa ajaran Islam mengharamkan jenis perbuatan zina.

Penjelasan Lengkap: mengapa ajaran islam mengharamkan jenis perbuatan zina

1.Islam adalah agama berasaskan tauhid yang mensyariatkan suatu kehidupan yang bersih dari sebarang perkara yang ditegah, termasuk zina.

Islam adalah agama yang berasaskan tauhid dan menyebut bahawa Allah SWT Maha Tinggi dan Maha Suci di atas segala-galanya. Seluruh ajaran Islam bertujuan untuk mencapai kemurnian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh itu, agama Islam mengandungi syariat yang bertujuan untuk mencegah umat Islam daripada melakukan perkara-perkara yang Allah SWT melarang.

Zina merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang ditegah oleh ajaran Islam. Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Surah al-Isra: 32). Ini menunjukkan bahawa Allah SWT sangat menentang zina dan mengharamkannya.

Oleh itu, Islam mengharamkan zina kerana ia adalah suatu perbuatan yang jahat dan melanggar hukum Allah SWT. Melalui zina, seseorang dapat melakukan jenayah dan melanggar hukum Allah SWT. Zina juga merupakan satu bentuk penghinaan terhadap hukum Allah SWT, yang merupakan satu kemungkaran yang amat besar.

Selain itu, zina juga merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap pasangan dan keluarga. Dengan melakukan zina, seseorang tidak hanya melakukan suatu kejahatan terhadap Allah SWT, tetapi juga terhadap pasangan dan keluarga. Ia juga merupakan satu bentuk penghinaan terhadap keluarga, yang merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Turut serta, zina juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mensyariatkan suatu kehidupan yang bersih dari sebarang perkara yang ditegah. Tidak kiralah sama ada ia berbentuk perbuatan seksual atau perbuatan-perbuatan lain, Islam menegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan kebersihan hati dan jiwa.

Oleh itu, ajaran Islam mengharamkan jenis perbuatan zina kerana ia adalah suatu kemungkaran yang besar dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mensyariatkan suatu kehidupan yang bersih dan bebas daripada sebarang perkara yang ditegah. Zina juga merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah SWT, pasangan dan keluarga. Dengan demikian, ia merupakan satu bentuk kemungkaran yang wajib dielakkan dalam Islam.

Baca juga:  Bagaimana Penempatan Tata Letak Saklar

2. Islam melarang perbuatan zina kerana ia melanggar ajaran-ajarannya.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui para Rasul-Nya. Ajaran-ajaran Islam telah ditetapkan oleh Allah dan para Rasul-Nya untuk membawa kebaikan kepada manusia. Salah satu ajaran yang menjadi fokus dari agama ini adalah larangan terhadap zina.

Islam melarang perbuatan zina kerana ia melanggar ajaran-ajarannya. Allah telah memberikan perintah dan larangan yang jelas dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. Allah menyatakan bahawa zina adalah perbuatan yang melanggar hukum-Nya. Allah juga menyatakan bahawa zina adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Islam juga melarang perbuatan zina kerana ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran moral dan etika yang telah ditetapkan oleh Allah. Ajaran moral dan etika Islam menekankan bahawa hubungan antara manusia harus dijaga dan dibina melalui perkahwinan. Perbuatan zina adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran moral dan etika ini, kerana ia merupakan perbuatan yang tidak bersubur dan bertentangan dengan cinta dan kasih sayang yang seharusnya ada dalam hubungan antara manusia.

Selain itu, Islam juga melarang perbuatan zina kerana ia merupakan sumber daripada kejahatan dan kerosakan. Perbuatan zina membawa kepada akhlak yang buruk, yang boleh menyebabkan masalah sosial dan keluarga. Perbuatan zina juga boleh menyebabkan anak-anak yang tidak sah, yang boleh menyebabkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah.

Oleh itu, Islam mengharamkan perbuatan zina kerana ia bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Perbuatan zina adalah perbuatan yang tidak bersubur, bertentangan dengan ajaran moral dan etika, dan juga boleh menyebabkan kerosakan dan kejahatan. Oleh itu, semua Muslim diharapkan untuk menghormati dan mematuhi larangan ini dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran moral dan etika yang ditetapkan oleh Allah.

3. Islam mengajar agar manusia menjaga kehormatannya dan menjaga diri mereka daripada sebarang bentuk kejahatan, termasuk zina.

Zina adalah suatu dosa yang diharamkan oleh agama Islam. Islam mengharamkan zina kerana ia merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak terpuji. Zina merupakan suatu bentuk kemungkaran yang melibatkan dua orang yang tidak berkahwin, yang melakukan hubungan seksual atau melakukan seks luar tabii. Dengan lain perkataan, zina adalah suatu bentuk perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam.

Islam mengajar agar manusia menjaga kehormatannya dan menjaga diri mereka daripada sebarang bentuk kejahatan, termasuk zina. Islam memerintahkan agar manusia menjaga akhlak dan perbuatannya, dan menghalang diri mereka daripada melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Islam juga mengajar agar manusia menjaga akhlak mereka dan menghormati orang lain.

Oleh itu, Islam mengharamkan zina kerana ia merupakan bentuk kemungkaran yang dilarang oleh agama. Zina merupakan bentuk kejahatan yang tidak terpuji kerana melanggar hak asasi manusia dan harga diri manusia. Zina juga merupakan bentuk kejahatan yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit seksual dan kehamilan yang tidak diingini.

Kesimpulannya, Islam mengharamkan zina kerana ia merupakan suatu bentuk kemungkaran yang melanggar hukum islam dan kehormatan manusia. Islam juga mengajar agar manusia menjaga kehormatannya dan menjaga diri mereka daripada sebarang bentuk kejahatan, termasuk zina. Dengan mengharamkan zina, Islam menyediakan suatu cara hidup yang baik dan bertanggungjawab untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat.

4. Islam menyebut bahawa zina adalah dosa yang sangat besar kerana ia menyebabkan hak orang lain terkorban serta mencederakan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama.

Islam adalah salah satu agama yang paling ketat dalam mengharamkan zina. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara dua orang yang belum menikah. Islam melarang segala bentuk zina, termasuk hubungan seksual antara dua orang yang belum menikah, hubungan seksual antara dua orang yang sudah menikah tetapi suami atau istri tak tahu, dan hubungan seksual antara seorang anak dengan orang yang lebih tua.

Islam mengharamkan zina kerana ia menyebabkan kerugian yang berat untuk orang yang terlibat. Zina dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, dan penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Tidak hanya itu, zina juga dapat menyebabkan masalah psikologis, sosial, dan emosional bagi orang yang terlibat. Zina juga dapat merusak hubungan antar keluarga, menyebabkan perselisihan antar pasangan, dan dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak.

Islam juga menyebut bahwa zina adalah dosa yang sangat besar kerana ia menyebabkan hak orang lain terkorban serta mencederakan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Zina adalah suatu bentuk ketidakadilan, karena orang yang melakukannya menggunakan orang lain untuk mencari kepuasan di luar nikah. Dengan melakukan zina, orang tersebut melanggar hak orang lain untuk menikah dengan orang yang mereka suka, dan dalam banyak kasus, hak orang yang terlibat untuk menikah dengan orang yang tepat.

Selain itu, zina juga dapat mencederakan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian tubuh kita dan menghormati orang lain. Namun, dengan melakukan zina, orang membelot dan melanggar nilai-nilai moral ini. Ini menyebabkan kerusakan moral dan spiritual, yang akhirnya menghancurkan kehidupan spiritual individu dan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zina adalah dosa yang sangat besar, yang dapat menyebabkan kerugian berat bagi orang yang terlibat, seperti masalah kesehatan, psikologis, sosial dan emosional, serta merusak nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, ajaran Islam mengharamkan zina.

Baca juga:  Jelaskan Bagaimana Penderitaan Bangsa Indonesia Akibat Penjajahan Pada Masa Voc

5. Islam menyebut bahawa zina adalah amalan yang menyebabkan kehancuran moral dan kemasyarakatan.

Jenis perbuatan zina diharamkan oleh agama Islam dan dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar. Zina dianggap sebagai sebuah perbuatan yang merugikan seseorang itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan masyarakat secara umum. Islam menyebut bahawa zina adalah amalan yang menyebabkan kehancuran moral dan kemasyarakatan.

Islam menggunakan beberapa alasan untuk mengharamkan zina. Pertama, zina menyebabkan kehancuran moral. Perbuatan zina memecahkan peraturan agama dan peraturan moral, membuat orang lain menjadi tidak bertanggung jawab dalam hubungan mereka, dan mengurangi rasa hormat dan kasih sayang antara pasangan. Ini mengarah pada kurangnya kepercayaan, kebencian, dan permusuhan di antara pasangan.

Kedua, zina membuat orang menjadi tidak sehat secara mental dan emosional. Perbuatan zina bisa menyebabkan tekanan emosional yang berlebihan karena ketakutan terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi. Ini bisa mempengaruhi tingkat kepuasan hidup seorang dan menyebabkan masalah psikologis seperti depresi dan gangguan stres pasca trauma.

Ketiga, zina dapat menyebabkan masalah keluarga. Jika orang yang melakukan perbuatan zina terjebak dalam hubungan yang tidak sah, ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan mereka dengan keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Ini bisa menyebabkan ketidakstabilan emosional di antara pasangan, anak-anak, dan kerabat yang akrab.

Keempat, zina dapat menyebabkan masalah seksual. Perbuatan zina bisa menyebabkan penyakit seksual yang serius karena kurangnya pengetahuan tentang pencegahan penyakit seksual dan kurangnya kesadaran tentang risiko yang terkait dengan perbuatan zina. Zina juga bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan atau komplikasi kesehatan lainnya.

Kelima, zina bisa menyebabkan masalah masyarakat. Perbuatan zina dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, permusuhan antar keluarga, dan masalah sosial lainnya yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ini bisa menyebabkan kurangnya kekuatan masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, dan perpecahan di antara golongan-golongan berlainan.

Dalam Islam, zina diharamkan karena dampak buruk yang dihasilkannya. Perbuatan zina menyebabkan kehancuran moral dan kemasyarakatan. Ini dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara mental, emosional, dan fisik. Ini juga bisa menyebabkan masalah keluarga, masalah seksual, dan masalah masyarakat. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan zina.

6. Islam mengajar agar manusia menjaga maruah dan menjadi jujur terhadap diri mereka sendiri dan orang lain.

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga maruah dan menjadi jujur terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Islam menyangkal zina karena zina menyebabkan hak asasi manusia dan kesucian diri manusia untuk dihargai.

Ketika orang melakukan zina, mereka berbuat dosa dengan menghukum diri sendiri. Zina melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa dengan menyalahgunakan hak asasi manusia dan kesucian diri manusia. Zina membuat orang melupakan kesucian diri mereka dan orang lain.

Islam mengajarkan agar manusia tidak menghina diri mereka sendiri. Orang yang melakukan zina menghina diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa mereka tidak menghormati diri mereka sendiri dan orang lain. Zina juga melanggar hak asasi manusia, karena zina melanggar hak asasi orang lain.

Islam mengajarkan agar manusia menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Zina menghilangkan kehormatan diri mereka sendiri dan orang lain. Zina juga membuat orang lain merasa tidak aman dan bahkan menyebabkan mereka merasa tercela.

Islam juga mengajarkan agar manusia menjaga martabat mereka sendiri dan orang lain. Zina menghilangkan martabat diri mereka sendiri dan orang lain. Jika seseorang melakukan zina, maka mereka tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga merusak martabat orang lain.

Zina juga menimbulkan bahaya bagi keharmonisan keluarga. Zina dapat menyebabkan perselisihan di antara anggota keluarga dan menyebabkan mereka ragu-ragu untuk saling mempercayai. Zina juga dapat menyebabkan permasalahan yang tidak perlu dan menyebabkan masalah yang lebih besar.

Oleh karena itu, Islam mengharamkan jenis perbuatan zina. Islam mengajarkan agar manusia menjaga maruah dan menjadi jujur terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan mengharamkan zina, Islam mengajarkan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, menjaga kehormatan, martabat, dan keharmonisan keluarga.

7. Islam mengajar bahawa hanya melalui perkahwinan sah, manusia boleh menikmati hak untuk hubungan seksual yang sah.

Islam telah mengajar bahawa hanya melalui perkahwinan sah, manusia boleh menikmati hak untuk hubungan seksual yang sah. Zina merupakan perbuatan yang melanggar perintah agama dan diharamkan secara khusus dalam ajaran Islam. Zina adalah hubungan seksual yang menyalahi undang-undang agama serta ketentuan moral yang berlaku di masyarakat.

Mengapa ajaran islam mengharamkan jenis perbuatan zina? Ini adalah alasan-alasan utama:

1. Islam memberikan keutamaan untuk kehormatan, kemuliaan, dan kebahagiaan kepada seseorang. Perbuatan zina menyalahi semua nilai-nilai yang dianut oleh Islam, yang menyebabkan kehinaan dan kehilangan harga diri.

2. Islam mengajarkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang paling penting, dan zina merupakan bentuk penindasan terhadap hak asasi manusia.

3. Islam memerintahkan manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, dan zina merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain. Zina menyebabkan hak-hak lain terabaikan dan menghancurkan keluarga.

4. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak atas kesucian jiwa dan tubuh. Perbuatan zina menyalahi kesucian jiwa dan tubuh, dan menyebabkan kehancuran moral dan fizikal.

Baca juga:  Mengapa Pemanasan Global Dapat Mengakibatkan Naiknya Permukaan Air Laut

5. Islam mengajarkan bahawa setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Perbuatan zina menyalahi hukum dan menyebabkan penderitaan bagi orang yang terlibat.

6. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang, hormat, dan kesetiaan adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Perbuatan zina menyalahi nilai-nilai ini dan menyebabkan rasa sakit dan marah di antara pasangan.

7. Islam mengajarkan bahwa hanya melalui perkahwinan sah, manusia boleh menikmati hak untuk hubungan seksual yang sah. Perbuatan zina melanggar perintah Allah dan menyebabkan mudarat dari segi jiwa dan moral.

Oleh sebab itu, ajaran Islam mengharamkan jenis perbuatan zina. Islam mengajar bahwa perkahwinan sah adalah satu-satunya cara untuk memastikan hak untuk hubungan seksual yang sah. Dengan demikian, Islam bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memelihara kesucian jiwa dan tubuh, memastikan perlindungan hukum, dan menjaga nilai-nilai kasih sayang, hormat, dan kesetiaan.

8. Islam melarang perbuatan zina dan mengharamkan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Islam adalah agama rahmat yang datang untuk menyelamatkan manusia dari segala kesesatan dan mengharmoniskan mereka dengan kebenaran dan kebaikan. Kehidupan yang baik hanya dapat dicapai jika manusia mengikuti aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Islam melarang perbuatan zina dan mengharamkan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Zina adalah hubungan seksual yang tidak sah antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Ini dilarang dalam islam karena merupakan pelanggaran terhadap ketuhanan Allah.

Islam melihat zina sebagai suatu bentuk dosa yang sesuai dengan konsepnya tentang ketuhanan dan kesucian. Ia melihat zina sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah dan menganggap hal ini sebagai suatu bentuk kemungkaran.

Islam juga mengharamkan perkara-perkara yang berkaitan dengan zina. Ini termasuk hubungan yang tidak sah, melakukan perbuatan asusila dengan orang lain, berbicara tentang zina, mengintip orang lain, dan berbuat maksiat.

Islam juga mengajarkan bahwa jika seseorang melakukan zina, maka ia harus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Selain itu, ia juga harus menanggung akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran ini.

Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim harus menghormati diri sendiri dan orang lain dengan cara tidak melakukan perbuatan asusila yang melanggar ajaran Islam.

Islam juga melarang orang-orang untuk menonton filem, tayangan televisyen, dan bahan bacaan yang mengandungi unsur-unsur zina. Ia mengajarkan bahawa manusia perlu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang berkaitan dengan zina.

Islam juga mengajarkan bahawa orang yang melakukan zina atau yang tertangkap melakukannya mesti didenda secara hukum. Ini memastikan bahawa mereka yang melanggar syariat Islam akan mendapat hukuman yang sewajarnya.

Dengan mengharamkan zina dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, Islam menegaskan bahawa hubungan seksual hanya sah jika dilakukan dalam pernikahan. Ia juga mengajarkan bahawa setiap orang harus menjaga moral dan kesucian mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati.

9. Islam mengajar untuk menghormati hak orang lain dan menjaga maruah diri kita sendiri.

Islam mengajarkan untuk menghormati hak orang lain dan menjaga maruah diri kita sendiri. Hal ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan menghormati orang lain serta menjaga maruah diri kita sendiri. Oleh karena itu, Islam melarang zina atau hubungan seks diluar nikah.

Dalam Al Qur’an, Allah telah menyatakan bahwa zina adalah perbuatan yang jahat dan melarang orang dari melakukannya. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melampaui batas dalam berbuat syahwat; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al Isra: 32).

Selain itu, zina juga melanggar hak orang lain. Zina menghancurkan kehormatan dan maruah suatu individu. Dalam Al Qur’an, Allah menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan kehormatan dan maruah yang sama. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina orang-orang yang berbeda agama dari kamu, dan janganlah kamu mengolok-olok mereka. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik diantara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa” (QS. Al Hujurat: 11).

Dengan demikian, orang yang melakukan zina berarti melanggar hak orang lain. Zina juga merusak maruah diri sendiri. Zina dapat menyebabkan orang yang melakukannya menjadi tidak percaya diri dan tidak bahagia. Zina juga merusak reputasi dan maruah seseorang. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al Isra: 32).

Karena itu, Islam mengharamkan jenis perbuatan zina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati hak orang lain dan menjaga maruah diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan dapat menghargai orang lain dan menjaga kehormatan dan maruah diri kita sendiri.

10. Islam mengajar bahawa zina hanya akan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan, dan oleh itu ia mengharamkan jenis perbuatan zina.

Islam adalah agama yang mengajar ketaatan kepada Allah dan mengharuskan manusia untuk menjalani kehidupan yang benar. Oleh itu, ia mengharamkan perbuatan zina (jima’) yang merupakan salah satu bentuk maksiat. Zina adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan orang yang melakukannya pada masa sekarang dan masa depan.

Islam melihat zina sebagai perbuatan yang tidak sopan dan tidak patut. Ia mengajarkan bahawa Allah melihat zina sebagai perbuatan yang haram. Ia menentang hukum Allah dan mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terlibat, termasuk kepada dirinya sendiri, pasangannya dan orang lain di sekitarnya.

Ada beberapa alasan mengapa Islam mengharamkan zina. Pertama, zina merupakan bentuk maksiat. Allah mengharamkan maksiat dan berharap agar manusia tidak melakukannya. Kedua, zina dapat menghancurkan hubungan antara pasangan dan keluarga. Zina dapat memicu perselisihan dan memecah belah hubungan antara pasangan dan keluarga. Ketiga, zina dapat menyebabkan penyakit seksual. Penyakit seksual tidak hanya menimbulkan risiko bagi kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih besar.

Allah juga mengetahui bahwa zina akan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan. Zina dapat menyebabkan perasaan bersalah, kesedihan, dan rasa malu yang mendalam. Ia juga dapat mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan spiritual. Orang yang melakukan zina juga berisiko menghadapi masalah mental dan emosional, seperti depresi, kecemasan, dan trauma.

Oleh karena itu, Islam mengharamkan jenis perbuatan zina. Ia mengajarkan bahwa perbuatan ini akan menimbulkan masalah yang serius bagi orang yang melakukannya. Ia juga mengajarkan bahwa zina hanya akan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan, dan oleh itu ia mengharamkan jenis perbuatan zina.