Contoh Kalimat Denotatif Dan Konotatif Dalam Bahasa Sunda

contoh kalimat denotatif dan konotatif dalam bahasa sunda –

Contoh Kalimat Denotatif dan Konotatif dalam Bahasa Sunda

Kalimat denotatif adalah kalimat yang menggambarkan makna yang tepat dan sudah pasti dari ungkapan. Sementara, kalimat konotatif adalah kalimat yang menggambarkan makna tambahan dan interpretasi yang lebih luas. Berikut ini adalah contoh kalimat denotatif dan konotatif dalam bahasa Sunda:

Kalimat Denotatif

1. “Anjeun tiasa nyieun saeutik nyata” – Ini berarti bahwa Anda dapat membuat sesuatu yang nyata.

2. “Anjeun tiasa nyebutkeun saeutik nu bisa diandang” – Ini berarti bahwa Anda dapat menciptakan sesuatu yang bisa diandalkan.

3. “Anjeun tiasa neangan saeutik nu halal” – Ini berarti bahwa Anda dapat menciptakan sesuatu yang halal.

Kalimat Konotatif

1. “Anjeun tiasa nyieun saeutik nu bisa ninggalkeun jejak” – Ini berarti bahwa Anda dapat membuat sesuatu yang berarti dan akan dikenang.

2. “Anjeun tiasa nyebutkeun saeutik nu bisa ngasilkeun kaunggulan” – Ini berarti bahwa Anda dapat menciptakan sesuatu yang mampu memberikan keuntungan.

3. “Anjeun tiasa neangan saeutik nu bisa nyieun manfaat” – Ini berarti bahwa Anda dapat menciptakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat.

Penjelasan Lengkap: contoh kalimat denotatif dan konotatif dalam bahasa sunda