Ciri Ciri Datangnya Hari Kiamat Menurut Alquran Dan Sunnah Adalah

ciri ciri datangnya hari kiamat menurut alquran dan sunnah adalah –

Hari Kiamat adalah suatu hari yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi tanda kedatangan akhir zaman. Menurut Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa ciri-ciri yang dapat menjadi tanda-tanda kedatangan hari Kiamat.

Pertama, Allah SWT akan menurunkan hujan yang disebut “Hujan As-Sama”. Hujan ini akan menyebabkan tanaman dan pohon tumbuh dengan sangat cepat. Selain itu, hujan ini juga akan membawa kehidupan kembali ke bumi, seperti dikatakan dalam Al-Quran: “Dan Kami akan menurunkan hujan yang penuh berkah dari langit, lalu kami akan membesarkannya dengan tanaman yang subur.” (QS. Al-Qamar: 11).

Kedua, kedatangan hari Kiamat juga akan diikuti dengan adanya kebangkitan manusia dari kubur. Menurut Al-Quran, manusia yang telah meninggal dunia akan kembali kehidupan dalam hari Kiamat: “Dan mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mati sebelum ini. Maka apakah ada yang dapat membangkitkan kami (dari kubur)?’” (QS. Al-Baqarah: 28).

Ketiga, pada hari Kiamat, Allah SWT akan mengumpulkan semua makhluk yang telah hidup di bumi. Menurut hadits dari Rasulullah SAW, Allah SWT akan mengumpulkan semua makhluk kembali kepada-Nya. “Kemudian Allah SWT akan mempersiapkan sebuah meja untuk mengumpulkan semua makhluk yang telah dihidupkan di bumi.”

Keempat, Allah SWT akan menghisab setiap orang yang telah berbuat baik dan buruk. Menurut Al-Quran, Allah SWT akan menghisab setiap orang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan: “Dan setiap orang akan dihisab sesuai dengan apa yang telah dilakukan.” (QS. An-Najm: 39).

Kelima, pada hari Kiamat ini, Allah SWT akan mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Al-Quran, orang yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan yang serupa dengan perbuatannya: “Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan, maka balasan kejahatannya itu juga akan menimpa dirinya sendiri.” (QS. Al-Furqan: 68).

Keenam, akan ada beberapa tanda-tanda yang menjadi pertanda kedatangan hari Kiamat. Di antaranya adalah adanya badai yang hebat, gempa bumi yang besar, kedatangan Dajjal, munculnya Imam Mahdi, dan lain-lain.

Kesimpulannya, ciri-ciri datangnya hari Kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah adalah turunnya hujan As-Sama, kebangkitan manusia dari kubur, pengumpulan manusia kembali kepada Allah SWT, pengadilan Allah SWT terhadap setiap orang, pembalasan Allah SWT terhadap orang-orang yang berbuat jahat, serta adanya beberapa tanda-tanda yang menjadi pertanda kedatangan hari Kiamat.

Penjelasan Lengkap: ciri ciri datangnya hari kiamat menurut alquran dan sunnah adalah